+370 607 89993info@biurogidas.lt

Krepšelis

0 prekė(s) - 0.00 € Pirkti
Jūsų krepšelis yra tuščias!

Dezinfekciniai skysčiai

Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml

-17% Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml
Vieneto kaina (vnt.): 37.51 € 45.00 € Kaina su PVM

Prekės kodas: 706-436

Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S 5000 ml. 

Dezinfekcinis skystis higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. Asmens higienos dezinfekantas.Talpa 5 l.

PAVOJINGA:

Pavojingumo klasė: Degus skystis, 2 kategorija; Smarkus akių pažeidimas/ dirginimas, 2 kategorija

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

 

Gamintojas: -
Pasiteirauti apie šią prekę
- +