+370 607 89993info@biurogidas.lt

Krepšelis

0 prekė(s) - 0.00 € Pirkti
Jūsų krepšelis yra tuščias!

Dezinfekciniai skysčiai

Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml

Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S, 5000 ml
Vieneto kaina (vnt.): 45.00 € Kaina su PVM

Prekės kodas: 706-436

Dezinfekcinė priemonė rankoms BS Dezon S 5000 ml. 

Dezinfekcinis skystis higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. Asmens higienos dezinfekantas.Talpa 5 l.

PAVOJINGA:

Pavojingumo klasė: Degus skystis, 2 kategorija; Smarkus akių pažeidimas/ dirginimas, 2 kategorija

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

 

Gamintojas: -
Pasiteirauti apie šią prekę
- +